Picături de iubire de ziua ta, țara mea“

1 decembrie 1918- 1 decembrie 2013

 

1 Decembrie este Ziua Naţională a României, adoptată prin lege după înlăturarea regimului comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) , Crişana, şi Maramureş cu România. Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari, situându-se in continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).

Așa cum sublinia si istoricul Florin Constantiniu, “…Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]

1 decembrie 1918, poate pentru restul lumii această dată nu are valoare ... dar pentru noi românii valoarea acestei zile este nemărginită ! Ei bine.. această zi ne aduce aminte că răi , buni.. acestei țări aparținem toți.

În cadrul Liceului Tehnologic Agromontan ‘’Romeo Constantinescu’’, un grup de elevi de la clasele a IX a A, a X a A, a XI a A, a XII a A ,B,C şi nu în ultimul rând câţiva ‘’actori’’ pricepuţi din clasa a VI a A, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice specializate pe ştiinţele umaniste , doamnele Sandu Cristina, Linieru Laura, Dumitrescu Mariana, Coman Manuela, Duta Daniela şi domnul Dorobanţu Nicolae, au pregătit un program special pentru toţi românii, intitulat ‘’Picături de iubire de ziua ta, ţara mea!’’.