Au trecut 165 de ani de când pe meleaguri  românești se năștea Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu. El a apărut ca un meteor pe cerul înstelat al literaturii române și creația sa va dăinui cât timp pe aceste plaiuri mioritice vor răsuna doinele, baladele, cântecul popular și colindele, iar la Ipotești se va mai auzi încă murmurul izvoarelor ce-i vor purta numele în eternitate. A fost trimis „în lumină” (cum ar spune Lucian Blaga), pentru ca românul cu chip și suflet frumos să fie cunoscut în întreaga lume. Poezia lui Eminescu a fost tradusă în toate limbile și s-a făcut cunoscută și apreciată de toate popoarele. Ziua de 15 ianuarie este sărbătoarea celor care îndrăgesc poezia și a celor care nu au încetat să simtă și să trăiască frumos, într-o lume în care valorile și modelele sunt obligate să facă pasul înapoi în fața mediocrității și a superficialității, așa cum geniul era obligat să se izoleze cu amară resemnare:

‒ Ce-ți pasă ție, chip de lut/ Dac-oi fi eu sau altul?/ Trăind în cercul  vostru strâmt/ Norocul vă petrece,/ Ci eu în lumea mea mă simt/ Nemuritor și rece”.

Eminescu se identifică cu geniul care  „…n-are moarte, dar n-are nici noroc”. Ar trebui ca ziua de 15 ianuarie să fie înscrisă în calendar ca sfântă sărbătoare a spiritualității românești, ea devenind Ziua Culturii Naționale, din anul 2011, la propunerea academicianului Eugen Simion.

An de an, la Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vălenii de Munte, ziua de naștere a poetului național se sărbătorește printr-un program artistic intitulat „Ora Eminescu”, proiect înscris în Calendarul activităților educative desfășurate la nivelul liceului. Concursul are 5 secțiuni: 1. Creație literară – eseu; 2. Creație literară – poezie; 3. Creație plastică; 4. Prezentare PowerPoint sau film; 5. Recitare/interpretare. Pentru primele 4 secțiuni, lucrările sunt primite până în data de 14 ianuarie, pentru a fi evaluate. Participanții la secțiunea Recitare/interpretare primesc numere de ordine încă de la începutul concursului. Ei recită sau interpretează melodia în ordinea numerelor primite, fiind evaluați de un juriu obiectiv. La fiecare secțiune cele mai valoroase evoluții sunt recompensate cu câte un premiu I, II și III și cel puțin o mențiune. Anul acesta s-au înscris 24 de recitatori și, în afară de premii, au fost acordate 4 mențiuni și un premiu special. În timpul recitărilor au fost proiectate și evaluate prezentările PowerPoint sau filmele cu care elevii s-au înscris în concurs. După ce secțiunea Recitare s-a încheiat, cât timp juriul a deliberat, s-au anunțat câștigătorii la secțiunile Creație literară – eseu, Creație literară – poezie, Creație plastică și prezentare PowerPoint. Au fost citite poeziile care au primit premii și mențiuni, apoi au fost anunțați câștigătorii de la secțiunea Recitare/interpretare. Câștigătorii premiilor I, II și III au primit, în afară de diplome, câte un volum  - „Poezii” de Mihai Eminescu. Programul a avut ca invitat special pe domnul director al Centrului Cultural, Andrei Nicolae, care a simțit nevoia să adreseze un cuvânt emoționant elevilor și întregii asistențe, presărând versuri din capodoperele eminesciene. Participanţii au apreciat fiecare moment artistic prezentat, exprimându-şi regretul că nu au putut fi recompensaţi toţi cei care au simţit nevoia să-l omagieze pe Mihai Eminescu.

Cu acest program artistic, elevii Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” au dovedit că știu să cinstească valorile naționale și că iubesc arta sub orice formă s-ar manifesta ea: desen sau pictură, creație literară sau multimedia, recitare sau interpretare a unor melodii puse pe versul eminescian, confirmând, dacă mai era nevoie, spusele lui Vasile Alecsandri: „Românul e născut poet!”.

 

Aici se pot vizualiza rezultatele

Poze