CONTRIBUTIA
LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARESimpozionului National
Calitate
si Creativitate prin Interdisciplinaritate
” a
constituit un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor elevilor, cadrelor didactice, cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii elevilor, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participări la programe europene.Astfel,simpozionul se constituie ca o alternativă de reflecţie si analiză obiectivă asupra eficienţei activităţilor decreativitate în diverse domenii printr-o colaborare interdisciplinară.

 • La Simpozionul National organizat in scoala noastra au fost prezentate lucrari deosebite si cu un continut stiintific bogat, variat si tot odată relevant pentru studiul interdisciplinar;
 • La Simpozion o contribuite deosebita au avut-o elevii clasei a X-a A, a IX-a B prin participare directa cu lucrări științifice, dar si in partea organizatorica a activității;
 • Lucrarile elevilor au fost variate si au scos in evidenta diversitatea legaturilor intre desciplinele studiate;
 • Participarea directa sau indirecta a adus o colaborare deosebita cu diverse scoli din judet dar si din tara;
 • Au participat cu lucrari 64 de profesori si au fost incheiate 46 de acorduri de parteneriat cu scoli din judet sau din tara;
 • A fost experimentata creşterea calităţi procesului educaţional prin promovarea relaţiilor de comunicare între instituţiile de învăţământ;
 • S-au dezvoltat relaţiile de comunicare dintre partenerii actului educaţional;
 • Am promovat interdisciplinaritatea în educaţia elevilor;
 • Implicarea cadrelor didactice în realizarea de schimburi de experienţă, proiecte şi programe cu alte instituţii de învăţământ a dus la o buna colaborare si o mai eficienta promovare a intereselor școlare;
 • Am oferit posibilităţii de a-şi susţine propriile concepţii, idei, metode de lucru, practici didactice, pentru cadrele didactice si elevi;
 • A fost valorificat potenţialul creativ al elevilor;
 • S-a dezvoltat spiritului civic şi capacitatea elevilor de a lua decizii.

Mulțumim colegilor si elevilor care au participat si au adus un aport deosebit pentrupromovarea calitatii și a creativității stabilind noi valente prin INTERDISCIPLINARITATE.

Prof. DANIELA PODUMNEACĂ

Poze simpozion deschideți aici!