Mobilitatea personalului didactic 2017-2018

1. Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 este disponibila aici;

2. Lista posturilor/ catedrelor vacante rezervate pentru anul scolar 2017-2018  este disponibila aici

3. Calendarul privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

4. Calendar mobilitate 25 martie 2017 - 12 iulie 2017 este disponibil aici