Bacalaureat 2016-2017

Examenul național de Bacalaureat 2017 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Cadru normativ:

3. P
rogramul pregătirilor pentru bacalaureat

  • Planificarea orelor de pregătire la disciplina LIMBA și LITERATURA ROMÂNĂ pentru bac și evaluare națională 2016-2017 sunt disponibile aici

  • Planificarea orelor de pregătire la disciplina MATEMATICA pentru bac și evaluare națională 2016-2017 sunt disponibile aici

  • Planificarea orelor de pregătire la disciplina BIOLOGIE pentru examenul național bacalaureat 2016-2017 sunt disponibile aici

  • Planificarea orelor de pregătire la disciplina GEOGRAFIE pentru examenul național bacalaureat 2016-2017 sunt disponibile aici

  • Planificarea orelor de pregătire la disciplina LOGICĂ - PSIHOLOGIE pentru examenul național bacalaureat 2016-2017 sunt disponibile aici