1. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ

2. Ordinul nr. 3114/2017 din 19 ianuarie 2017

3. Sesiune specială înscriere definitivat 2017 - Program depunere dosare

4. Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017

5. Fisă de înscriere la examenul național de definitivare în învățământ pentru candidații aflați pentru prima oară în situația efectuării stagiului de practică

6. Înscriere definitivat -  octombrie 2016