Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu”, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi a M.E.N., funcţionează în anul
şcolar 2012-2013 cu un număr total de 124,06 posturi, dintre care:

♦ 95,75 posturi de cadre didactice;

( - 3 posturi de conducere:-1 post director, 2 posturi director adjuncţi)

♦ 11 posturi personal didactic auxiliar;

♦ 10,75 posturi personal nedidactic;


Şcolile structuri a căror activitate este monitorizată de Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu” în anul şcolar 2012 – 2013 sunt:

- Şcoala Primară nr. 2 de la Valea Gardului

- Şcoala Primară nr. 4 de la Miuleşti