Ca urmarea a cerinţelor impuse prin OMEN 5144/26 sept.2013 - Strategia Naţionala Anticoruptie insectorul educaţional, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova revine la solicitările făcute prin adresa ISJ Prahova 4233/17.12.2013   si recomanda afişarea pe site-ul unităţii de invatamant pana la data de 15 .02.2014 a următoarelor documente care ilustrează transparenta in actul decizional si administrarea responsabila , in acord cu legislaţia in vigoare , a resurselor:

  • Raportul anual privind starea si calitatea invatamantului;
  • Procedura de solutionare a sesizarilor/reclamantilor;
  • Procedura de evaluare elevi; conform ROFUIP/2005 - CAP. VI EVALUAREA ELEVILOR - art. 54-59

Prezentarea principalelor incidente de integritate (fapte de coruptie) ce pot afecta starea de normalitate in entitatile finantate din fondurile publice:

  • luarea de mita;
  • darea de mita;
  • primirea de foloase necuvenite;
  • traficul de influenta, etc;

Incidente de integritate posibile in unitatile de invatamant:

  • utilizarea abuziva a resurselor financiare;
  • frauda examenelor de catre elevi / cadre didactice;
  • conditionarea evaluarii elevilor / calitatii actului didactic de obtinerea oricarui tip de avantaje, etc.