ÎNFIINȚAREA PRIMEI ŞCOLI  LA VĂLENI


1797 – Orașul fiind un târg important a atras numeroși și greci și albanezi care au preluat si funcțiile Mănăstirii Văleni. Cu ajutorul egumenului s-a înființat o școala greceasca in chiliile Mănăstirii. Școala a funcționat pentru copii grecilor pana in 1845. Localnicii , se pare, au înființat si ei pentru copiii lor anterior anului de mai sus, o școala;

1817domnitorul Ioan Voda Caragea a luat masuri pentru înființarea școlilor românești, dintre care una la Vălenii de Munte. Școala a funcționat pana in 1812.

1832 – la 12 august ia ființa la Vălenii de Munte  Școala Obșteasca Naționala,fiind numit ca dascăl Ion Gherasim Gorjean .

1840 – ia ființa la Vălenii de Munte Școala Normala, care pregătea dascăle pentru școlile din județul Săcuieni. Aceasta școala va funcționa pana la revoluția din 1848.

1857se redeschide Școala Publica din Vălenii de Munte care fusese închisa odată cu izbucnirea revoluției din 1848, este numit ca dascăl Oprea Tănăsescu.

1876 – se construiește  localul Scolii Primare de Fete pe terenul din partea de vest a mănăstirii, local dărâmat de cutremurul din 1940.

1898 – se construiește localul Școlii de Băieți din Vălenii de Munte la est de mănăstire,local dărâmat de cutremurul din 1977.

ÎNFIINŢAREA ŞCOLII DE MESERII

1908 – ia ființă Școala de Meserii, cu mai multe ateliere, funcționând pana in 1948.

1925 – pe cheltuiala Comitetului de Părinți si a Primăriei se deschide Școala Elementara Comerciala, in clădirea Scolii de Fete, având  ca profesor pe Petre Dumitrescu pentru 1935 – 1950.

1929 – Școala de Meserii se transforma in Școala Inferioara de Meserii cu durata de 5 ani, la început cu secțiile de fierărie si rotărie, iar din anul 1931 si cu secțiile de tâmplărie si electricitate.

1931 – la Vălenii de Munte ia ființa Școala Comerciala de Băieți, având ca director pe profesorul  Dumitrescu Petre.

1946 – 1947 – gimnaziul se transforma in Liceul Comercial cu clasa a V- a de băieți.

PERIOADA DE TRECERE DE LA ŞCOALA  DE  MESERII LA SŞOALA  MEDIE TEHNICĂ HORTICOLĂ

1950 – 1955Școala Medie Tehnica Horticola, devenita in 1951 zootehnica, desființata in 1955, bunurile fiind transferate la Râmnicu Sărat.

PERIOADA DE TRECERE DE LA INVĂŢĂMÂNTUL DE MESERII LA LICEUL  TEORETIC

1956 – ia ființă Școala Medie de Cultura Generala de 11 ani, având ca director pe profesorul Petre Dumitrescu. În anii următori liceul a devenit teoretic si va funcționa succesiv in clădirea din B-dul N. Iorga, str. Berceni, din nou in B-dul N. Iorga (azi Grupul Școlar “Romeo Constantinescu”). Clădirea de sud a Grupului Școlar a fost construita in 1971.

1961 – se construiește noul local al Scolii Medii Mixte din str. Popa Șapca nr. 4, având ca director pe profesorul de istorie Florescu Stelian, de numele căruia se leagă multe alte împliniri ale viitorului Liceu “N. Iorga”

1970la 6 februarie, Scolii Medii I se atribuie prin decret prezidențial denumirea de Liceul “N. Iorga”

1971se da in folosința noua clădire a Liceului “N. Iorga” din str. Brazilor nr.13.

1971 – la 1 iulie ia ființa Liceul “N. Iorga” cu sediul in Str. Brazilor nr. 13, si școala cu clasele I – X nr. 3 cu sediul in strada Berceni, nr.13.

1977 – Liceul “N. Iorga” prin decret prezidențial se transforma in Liceu Industrial ‘N. Iorga”, unitate școlara cu învățământ primar, gimnazial si liceal de zi si învățământ seral si profesional, cu profil mecanic.

1979 – se construiesc atelierele școlare de pe lângă Liceul Industrial “N Iorga”

1980 – la 1 ianuarie se desprinde din Liceul Industrial “N. Iorga” Școala cu clasele I – X nr. 1, cu sediul in str. Brazilor nr. 13

1980 – 1988Liceul Industrial “Nicolae Iorga” si Școala generala nr.1 cu clasele I – X funcționează in același local dar cu conduceri separate.

1994 – Școala Generala nr. 1 cu clasele I – VIII își schimba numele in Școala Generala cu clasele I – VIII “Romeo Constantinescu”

INFIINŢAREA GRUPULUI ŞCOLAR AGROMONTAN “ROMEO CONSTANTINESCU”

1996 - Școala Generala nr. 1 cu clasele I – VIII “Romeo Constantinescu” si clasele de ucenici se transforma in Grupul Școlar Agromontan “Romeo Constantinescu” avnand ca director pe prof. Tusy Gyorgy Ianos pana in anul 1998, urmand la conducerea unitatii urmatorii profesori: Olteanu Eugeniu - 1998 pana in 2010, Cursaru Nicolae - 2010 pana in 2012, Ghencea Nicolae - 2012 pana in prezent.

2012 - Grupul Școlar Agromontan “Romeo Constantinescu” isi schimba denumirea in Liceul Tehnologic Agromontan “Romeo Constantinescu” conform noilor denumiri aprobate de MECTS.