MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

Viziunea şcolii

Progres pentru toţi elevii, şanse egale pentru toată lumea, dezvoltarea unui învăţământ de calitate pentru o societate a cunoaşterii.

Misiunea şcolii

Misiunea noastră are în vedere realizarea unui proces de predare-învăţare de înaltă calitate, printr-o ofertă educaţională bazată pe scopuri, obiective, politici, strategii de dezvoltare clare şi pe moduri specifice de abordare a evaluării care au fost convenite, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar românesc în Spaţiul European.

O şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi pe extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate.

Crearea unei şcoli capabile să promoveze competenţele de bază: a învăţa pentru a şti, pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalţi.

Climatul educaţional al şcolii să fie bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale. şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.